Futures - Cervia, ITA - 2024 - Beach Pro Tour 2024 season