Futures - Coolangatta, AUS - 2024 - Beach Pro Tour 2024 season - Competition